Slow Weekend + Slow Festival

Slow Kultura i Slow w zakupach

Obecnie rozpoczęliśmy przygotowania do organizacji drugiej edycji największej imprezy trendu Slow w Polsce, czyli Slow Weekend + Slow Festival 2020. Jej pierwsza edycja odbyła się w maju 2019 roku w warszawskim Centrum Praskim Koneser. Slow Weekend + Slow Festival był interdyscyplinarnym projektem łączącym Slow Kulturę z targami lokalnych projektantów i twórców.

Na części targowej (Slow Weekend) pojawiło się ponad 300 marek odzieżowych, designerskich i spożywczych tworzących zgodnie z duchem Slow. Natomiast w ramach Slow Festivalu odbył się dwudniowy przegląd niezależnych, alternatywnych zespołów muzycznych połączony z otwartym konkursem, na który otrzymaliśmy ponad 100 zgłoszeń z całej Polski. Podczas Slow Festivalu zrealizowaliśmy także bardzo rozbudowany program dodatkowych, bezpłatnych zajęć dla gości: warsztaty dla dzieci i dorosłych, prelekcje, zbiórki ubrań, działania edukacyjno – recyklingowe oraz treningi slow jogi na świeżym powietrzu.

Edycja 2020 – największy festiwal Slow Kultury w Polsce

Drugi Slow Weekend + Slow Festival odbedzie się 16 i 17 maja 2020 roku. Tym razem jednak znacząco rozszerzy swoją formułę, a zwiększenie skali i zasięgu dotyczyć będzie części kulturalnej. Muzyka pozostanie ważnym, ale niejedynym elementem programu. Chcemy zaoferować pełną ofertę artystyczną definiującą Slow Kulturę w dosłownym jej znaczeniu i podaną w dostępnej, atrakcyjnej formule. Dlatego Slow Festival będzie spotkaniem z muzyką, teatrem, filmem, malarstwem, poezją. Będzie miejscem happeningów, wystaw i spotkań z autorami.

Aby zrealizować drugą edycję Slow Weekendu i Slow Festivalu wynajęte zostaną wszystkie hale warszawskiego Centrum Praskiego Koneser oraz popularne, rozpoznawalne i charakterystyczne lokalizacje skupione w tej części Warszawy. W ten sposób chcemy także podkreślić i przybliżyć twórczy klimat stołecznej Pragi.