Poznaj Fundację

Fundacja Grupy Slow prowadzi projekty edukacyjne, które przybliżają i naświetlają idee trendu Slow. Wierzymy w to, że w każdym aspekcie naszego życia można podejmować lepsze, świadome decyzje.

Do takich decyzji należy skłaniać na przykład przedsiębiorców sprzedających nam swoje produkty i usługi. Mogą oni wdrażać projekty skupione na zmianie zarządzania produkcją. Zmiana ta powinna być skierowana na odpowiedzialność wobec środowiska, czy komfort podwykonawców i partnerów. W ramach naszych działań promujemy właśnie takie firmy.

Trend Slow dotyczy również bardzo szerokiej strefy nie związanej z biznesem, czyli kulturą i sposobem spędzania wolnego czasu. Poszukujemy więzi podtrzymujących tradycje, które są w nas wszystkich bardzo głęboko zakorzenione. Fundacja Grupy Slow zajmuje się popularyzowaniem alternatywnych i niszowych form kulturalnych.

Decyzje przedsiębiorców producentów, usługodawców i twórców są pochodną decyzji ich klientów i odbiorców. Nasze decyzje mają nieoceniony wpływ na ich działalność. Dlatego tak ważna jest edukacja oraz realizacja projektów, które spowodują zmianę percepcji i wzrost świadomości konsumentów i odbiorców.

Idee Slow opierają się na niespiesznym, przemyślanym wyborze. Slow jest alternatywą dla masowej kultury i globalnego przemysłu. W Polsce obserwujemy bardzo silny wzrost zainteresowania odpowiedzialną modą, zdrową żywnością, kulturą alternatywną, czy lokalną turystyką.

Aspektów trendu jest jednak więcej. Firmy zaczynają dostrzegać opłacalność prowadzenia zrównoważonego i etycznego biznesu. Po drugiej stronie znajdują się odbiorcy, którzy poszukują zdrowych relacji z naturą i samym sobą.

Zrealizowaliśmy blisko 50 działań edukacyjnych, kulturalnych i prospołecznych. W zależności od skali i ich formy projekty realizujemy samodzielnie, lub we współpracy z innymi instytucjami i firmami.

Jeśli chcesz się zapoznać z naszym Statutem, kliknij tutaj.