Slow Akademia

Nazwa projektu:
Slow Akademia

Jaki był cel projektu:
Slow Akademia to bezpłatny projekt szkoleniowy skierowany do mikroprzedsiębiorców. Celem Slow Akademii było wyjaśnienie zagadnień związanych z marketingiem małych firm, przybliżenie tematyki możliwości i schematów działań na rynku zdominowanym przez globalne przedsiębiorstwa.

Kto był Partnerem projektu:
Agencja Slow Branding

Opis działań:
Edycja odbyła się pod hasłem „Jak stworzyć opowieść o marce?”, była połączeniem wykładów i warsztatów. Do Slow Akademii zostali zaproszeni przedstawiciele branży projektantów i twórców slow fashion.

Co osiągnęliśmy:
Slow Akademia została zaplanowana dla 30 uczestników. Odzew na nasze zaproszenie był bardzo duży, w rezultacie przyjętych zostało 50 osób uczestniczących w wydarzeniu.

Data publikacji